Catégories

Comment construire le groupe et instaurer un climat de confiance ?

  • Wéi schaffen ech et, dass d' Kanner am Plenum méi interesséiert matschaffen?
  • Wat kann ech en place setze fir datt d' Klass ka gutt zesumme schaffen?
  • Wéi eng Hëllefsmëttel huet den Enseignant fir seng Klass ze geréieren?
  • Wéi léist ee Problemer ouni Strofen ze ginn?

Theme picker