Catégories

Comment instaurer une relation d’échange et de confiance avec les parents d’élèves ?

  • Wat kann ee maachen, fir dass d'Kommunikatioun tëschent mir an den Eltere stëmmt?
  • Wéi oft sollen Elteren eng Réckmeldung iwwert de Léierstand vun hirem Kand kréien ausser de Bilansgespréicher?
  • Wéi ginn ech u "schwiereg" Gespréicher erun?
  • Wéi kann ech den Eltere Schwieregkeete matdeelen, ouni datt si sech jugéiert fillen?

Theme picker