Elektronsko plaćanje u školskom restoranu

myCard je karta lične identifikacije koja omogućava članove školske zajednice da pristupe u školskom restoranu i da plate svoj račun potrošnje. Svakako je “myCard”  povezana sa računom Restopolis-a.

Pokrivanje računa preko interneta

Roditelji kao i druge osobe mogu napuniti račun Restopolis preko internet sita www.restopolis.lu. Jedostavno je, brzo i bez rizika !

Prolaz na kasi

Svaka se osoba  na kasi mora identifikovati sa “myCard”. Potrošena suma novca je automatski skinuta sa njenog računa.

Kontrola lične potrošnje

Za učenike ispod 16 godina, izveštaj potrošnje je sačuvan u roku od mesec dana. Izveštaj omogućava učeniku da svakog momenta može kontrolisati sve računske radnje kao i samu sumu novca na računu.

Onoga dana kada učenik dostigne starost od 16 godina, izveštaj potrošnje se zaustavlja. Međutim, klient ima opciju da aktivira izveštaj potrošnje. Ako se opcija generacije ličnog izvestaja jedom aktivira, klijent je više ne može dezaktivirati.