X

Babblebubble

Babblebubble

Babbelbubble ass eng méisproocheg ausgeriichten App, déi ganz ënnerschiddlech Methode bitt fir déi rezeptiv a produktiv Schwätz, Schreif- a Lieskompetenze vun de Kanner ze fërderen. Zilsprooche si Lëtzebuergesch, Däitsch a Franséisch.

Babbelbubble ass eng méisproocheg ausgeriichten App, déi ganz ënnerschiddlech Methode bitt fir déi rezeptiv a produktiv Schwätz, Schreif- a Lieskompetenze vun de Kanner ze fërderen. Zilsprooche si Lëtzebuergesch, Däitsch a Franséisch.

Dës multimedial Léierplattform ass esou konzipéiert, datt en eegestännegt an awer och e gemeinsamt Zesummeschaffen an der Klass méiglech ass – inkl. engem integréierten “Lehrermodul”, dat et der Léierpersoun erméiglecht de Fortschrëtt an d’Problemer vun all eenzelne Schüler a Schülerinnen ze gesinn. Nieft den Zilsproochen Lëtzebuergesch, Däitsch a Franséisch ka babbelbubble duerch eng grouss Unzuel un Éischtsproochen (z. B. Arabesch, Englesch, Serbesch, Italienesch, Portugisesch, Russesch) och agesat gi fir potenziell Sproochbarrièrë bei Kanner mat Migratiounshannergrond ze verréngeren, well si ganz ouni Hëllef vun der Léierpersoun mat dem Programm schaffe kënnen. Doriwwer eraus kann och sproochvergläichend geschafft ginn, well een tëscht de Sproochen hin- an hiersiwtche kann. Esou kann op ënnerschiddlichen Niveauen a mat fräi definéierte Léierziler getest ginn.

Please login or register to post comments.

Theme picker

header-bg

header-text