Accord MENJE - SNE

Accord MENJE - SNE

Agir ensemble pour répondre aux défis de recrutement à l’EF

mardi 23 janvier 2018/Catégories: News

Den 23. Januar 2018 hunn de Minister vun der Edukatioun, der Kandheet an der Jugend, Claude Meisch, an de President vum Syndicat national des enseignants (SNE/CGFP), Patrick Remakel, en Accord ënnerschriwwen, dee sech op d’Erausfuerderungen vum Recrutement esou wéi d’Beruffsaféierung vum Léierpersonal an der Grondschoul bezitt.

Folgend Haaptpunkte goufen zesumme festgehalen:

• Adaptation des modalités d’accès au concours de recrutement

Upassunge fir de Concours 2018 : Déi Kandidaten, deenen hir Qualifikatioun just op eng Optioun ausgeriicht ass (fir de Cycle 1 oder fir d’Cycles 2-4) kënne sech am Concours fir d’ “Optioun C1“ oder fir d’ “Optioun C2-4“ mellen. Kandidaten, déi eng Formatioun ofgeschloss hunn, fir an deene 4 Cyclen z'enseignéieren, kënne sech awer och fir déi zwee Concourse mellen.

D’Kandidaten, déi an der Belsch studéiert hunn an deenen hir Qualifikatioun just op eng Optioun ausgeriicht ass, kënne sech dëst Joer scho fir dee Concours mellen, deen hirer Qualifikatioun entsprécht, a kréien eng Formation en cours d’emploi um IFEN ugebueden, fir déi zousätzlech Qualifikatioun ze kréien, déi et hinne spéiderhinn erlaabt, an alle Cyclen z’enseignéieren.

• Le stage des enseignants-fonctionnaires de l’enseignement fondamental

En neie Moment wat de Stage ugeet : De Mechanismus vun der Reduktioun vum Stage gëtt ugepasst, andeems déi vill praktesch Stagen, an esou déi Beruffserfahrung, déi d’Stagiairen an de Grondschoule während hirer Formatioun gesammelt hunn, ugerechent ginn. Esou ka fir déi Stagiairen, déi aktuell am Stage sinn a fir déi, déi di nächst Joren an de Stage kommen, eng Reduktioun vum Stage vun engem Joer erreecht ginn. Dëst riicht sech un déi Stagiairen, déi eng Ausbildung gemaach hunn, déi 4 Joer dauert.

• Revalorisation de la réserve des suppléants par la création d’une nouvelle formation donnant accès à la fonction d’enseignant

Fir an Zukunft méi flexibel op Situatioune kënnen ze reagéieren, an deenen net genuch brevetéiert Enseignanten zur Verfügung stinn, fir d'Posten ze beleeën, an trotzdem d‘Qualitéit vum Encadrement vun de Schüler an de Klassen ze garantéieren, féiert de Ministère e weidere Mechanismus an: An dësem spezifesche Fall kënne sech och Leit mat engem Bachelor, deen a Relatioun mat den Objektiver vum Enseignement fondamental steet, dem Concours stellen.
Déi Kandidaten, déi dës Conditiounen erfëllen, kënne vun enger Formation en cours d’emploi um IFEN profitéieren, kréien dofir eng Décharge a gi vun enger Referenzpersoun enk begleet. Si kënne sech, wa si dës Formatioun gepackt hunn, dem Concours ënnert deene selwechte Conditiounen, wéi déi Kandidaten mat dem Bachelor en sciences de l’éducation stellen.

• Formation à l’Université du Luxembourg

De Ministère wäert weiderhin enk Gespréicher mat der Université du Luxembourg féiere fir eng Augmentatioun vun de Formatiounskapazitéiten an den Zougangsbedingungen z’erreechen an se dem aktuelle Besoin vun de Schoulen unzepassen.

Méi ausféierlech Detailer zu dësen Haaptpunkten fannt Dir am Accord hei drënner.
 

Number of views (664)/Comments (0)

Tags:

Documents à télécharger

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
Affectations 2018

 Demandes Liste 1
(instituteurs):

28/05 - 01/06 17h00

 Demandes liste 1BIS
(instituteurs):

21/06 (ap.-midi) - 25/06 12h00
○ Demandes de réaffect. d'office (chargés):
05.-09.07.2018 à 8h00
○ Affectation des nouv. stagiaires-instit.:
19.07.2018 à 8h00
○ Demandes d'affectation
(chargés & rempl.)

20/07 (ap.-midi) - 23/07 12h00

 

Toutes les demandes se font exclusivement dans l'application Scolaria

Veuillez choisir votre espace:


CONTACT

Contacts et adresses utiles


AIDE

Questions fréquentes, contact helpdesks

PARENTS

Actualités et informations pratiques

ENSEIGNANTS

Ressources pédagogiques et administratives

COMMUNES 

Ressources administratives et informations pratiques


ADMINISTRATION 

Ressources administratives, circulaires, dossiers de presse